Informacje techniczne

 

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH NORM ELEKTRYCZNYCH

 

Lp Numer i tytuł
dotychczasowej normy

Numer
aktualnej normy

Wydanie polskie lub angielskie aktualnej normy

Uwagi
i uzupełnienia

1

2

3

4

5

1. PN-HD 60364-4-41:2009
Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa — Ochrona przed porażeniem elektrycznym
PN-HD 60364-4-41:2017-09 wydanie polskie nowej normy
2. PN-HD 60364-6:2008
Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 6: Sprawdzanie
PN-HD 60364-6:2016-07 wydanie angielskie normy nowej
3. PN-HD 60364-7-701:2010
Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic
PN-HD 60364-7-701:2010/A12:2017-10 wydanie angielskie nowej normy
4. PN-IEC 60364-5-551:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego — Inne wyposażenie — Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze
PN-HD 60364-5-551:2010 wydanie angielskie normy nowej
5. PN-EN 50341-1:2013-03
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV — Część 1: Wymagania ogólne — Specyfikacje wspólne
PN-EN 50341-1:2013-03 wydanie polskie normy
6. PN-EN 12464-1:2012
Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
PN-EN 12464-1:2012 wydanie polskie normy
7. PN-EN 12464-2:2008 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz PN-EN 12464-2:2014-05 wydanie angielskie nowej normy
8. PN-EN 60529:2003
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-EN 60529:2003 wydanie polskie normy
9. PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -Obciążalność prądowa długotrwała przewodów
PN-HD 60364-5-52:2011 wydanie polskie normy nowej
10. PN-EN 62305-1:2011
Ochrona odgromowa — Część 1: Zasady ogólne
PN-EN 62305-1:2011 wydanie polskie + 3 pozostałe

Normy:

-2, -3, -4

11. PN-E-05204:1994
Ochrona przed elektrycznością statyczną – Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń -Wymagania
PN-E-05204:1994 wydanie polskie
12. PN-HD 60364-5-534:2006

Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 5-534: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego — Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie — Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami

PN-HD 60364-5-534:2012 wydanie angielskie nowej normy
13. PN-HD 60364-4-443:2006
Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa — Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi — Ochrona przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi
PN-HD 60364-4-443:2016-03 wydanie polskie nowej normy
14. PN-HD 60364-7-704:2010
Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbiórki
PN-HD 60364-7-704:2018-08 wydanie angielskie normy nowej
15. PN-EN 60079-0:2013-03

Atmosfery wybuchowe — Część 0: Urządzenia — Podstawowe wymagania

PN-EN 60079-0:2018-09 wydanie angielskie normy nowej
16. PN-EN 60079-10-1:2013

Atmosfery wybuchowe — Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni — Gazowe atmosfery wybuchowe

PN-EN 60079-10-1:2016-02

 

wydanie angielskie normy nowej
17. PN-EN 1127-1:2011

Atmosfery wybuchowe — Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem — Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka

PN-EN 1127-1:2011

 

wydanie polskie
18. PN-EN 60079-1:2010
Atmosfery wybuchowe — Część 1: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłon ognioszczelnych „d”
PN-EN 60079-1:2014-12 wydanie polskie nowej normy
19. PN-EN 60079-11:2010
Atmosfery wybuchowe — Część 11: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą iskrobezpieczeństwa „i”
PN-EN 60079-11:2012 wydanie polskie nowej normy

 

Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Warszawa ul. Świętokrzyska 14
Wyszukiwarka norm

 

Aktualizacja wykazu na dzień 20-03-2019   J.Przybyłowicz / MP

Lokalizacja

Kontakt