Informacje techniczne

 1. PN-HD 60364-4-41:2009 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
 2. PN-HD 60364-7-701:2010 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic
 3. PN-HD 60364-6:2008 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
 4. PN-IEC 60364-5-551:2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Inne wyposażenie – Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze
 5. PN-EN 50341-1:2013-03 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV Część 1: Wymagania ogólne Specyfikacje wspólne
 6. PN-EN 12464-1:2012 – Światło i oświetlenie  Oświetlenie miejsc pracy  Część 1; Miejsca pracy we wnętrzach
 7. PN-EN 12464-2:2008 – Światło i oświetlenie  Oświetlenie miejsc pracy  Część 2; Miejsca pracy na zewnątrz
 8. PN-EN 60529:2003 – Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
 9. PN-IEC 60364-5-523:2001 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia w obiektach budowlanych Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.  Obciążalność prądowa długotrwała przewodów
 10. PN-EN 62305-1:2011 – Ochrona odgromowa Zasady ogólne
 11. PN-E-05204:1994 – Ochrona przed elektrycznością statyczną – Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń – Wymagania
 12. PN-HD 60364-4-443:2006 – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi
 13. PN-HD 60364-7-704:2010 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki
 14. PN-EN 60079-1:2010 – Atmosfery wybuchowe Część 1: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłon ognioszczelnych „d”
 15. PN-EN 60079-11:2010 – Atmosfery wybuchowe. Część 1: Atmosfery wybuchowe. Część 11: Urządzenia przeciwwybuchowe iskrobezpieczne „i”

UWAGA:
Oryginały norm są dostępne tylko w biurze Oddziału SEP w Krośnie w godzinach pracy biura

Lokalizacja

Kontakt