Warunki zgłoszenia na egzamin

OPŁATA ZA EGZAMIN:

Od 1.01.2021 r opłata za egzamin wynosi 280,00 zł od 1 wniosku

Zgłoszenia na egzaminy przyjmowane są w Biurze Oddziału SEP w Krośnie ul. A. Lewakowskiego 7

 

Aby przystąpić do egzaminu na uprawnienia w zakresie Dozoru i/lub Eksploatacji należy:

 • Pobrać wniosek o sprawdzenie kwalifikacji ze strony internetowej www.sep.kro.net.pl (zakładka: Dokumenty do pobrania – wniosek o sprawdzenie kwalifikacji w odpowiedniej grupie)
 • Wpłacić na konto opłatę egzaminacyjną : NRB 40 1240 2311 1111 0000 3882 4474
  w wysokości 280
  ,00 zł / 1 wniosek
 • Wypełniony wniosek o sprawdzenie kwalifikacji oraz potwierdzenie wpłaty należy złożyć w Biurze Oddziału.
  Wniosek wraz z dowodem wpłaty można przesłać do Biura Oddziału SEP drogą elektroniczną :
  biuro@sep.kro.net.pl
 • Zgłosić się na egzamin w wyznaczonym terminie z dokumentem tożsamości ze zdjęciem i starym świadectwem kwalifikacyjnym.
 • Zakres egzaminu zakładka: Szkolenia i kursy.

 

Lokalizacja

Kontakt