Władze

WŁADZE SEP ODDZIAŁ KROŚNIEŃSKI KADENCJA 2014-2018

PREZES:

Eugeniusz Łopatkiewicz

 

ZARZĄD:

1. Jan Gagatko               – WICEPREZES ds ORGANIZACYJNYCH
2. Maria Bajorek-Lubaś    – SKARBNIK ODDZIAŁU
3. Daniel Krężałęk
4. Józef Nagi
5. Jerzy Przybyłowicz       – WICEPREZES ds SZKOLENIOWYCH
6. Jan Szewczyk
7. Stanisław Antas
8. Zbigniew Głowaty
9. Andrzej Półchłopek
10. Józef Skwara
11. Marek Gonet
12. Marian Sajnok
13. Janusz Bończak
14. Jacek Gonet

 

KOMISJA REWIZYJNA:

1. Aleksander Sznajder przewodniczący
2. Władysław Turek członek
3. Lucjan Jaśkiewicz członek

 

SĄD KOLEŻEŃSKI:

1. Aleksander Perec przewodniczący
2. Edward Nogaj członek
3. Wacław Zaremba członek

 

KOMISJA ds. POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ

1. Marek Gonet przewodniczący
2. Józef Gierlicki członek
3. Konrad Pykosz członek

 

KOMISJA ds. ORGANIZACJI WYCIECZEK TECHNICZNYCH

1. Witold Smuga  przewodniczący
2. Edward Wątróbski
3. Stanisław Kmak

4. Daniel Zawada

 

ODDZIAŁOWA RADA NADZORCZA

1. Józef Skwara
2. Józef Nagi
3. Janusz Bończak

 

KOMISJA ds. WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ, HISTORYCZNA I PROMOCJI

1. Jan Szewczyk
2. Aleksander Perec

Lokalizacja

Kontakt