Władze

WŁADZE SEP ODDZIAŁ KROŚNIEŃSKI KADENCJA 2018-2022

PREZES:

Eugeniusz Łopatkiewicz

 

ZARZĄD:

 1.   Jan Gagatko               – WICEPREZES ds ORGANIZACYJNYCH
 2. Jerzy Przybyłowicz     – WICEPREZES ds SZKOLENIOWYCH
 3. Maria Bajorek-Lubaś – SKARBNIK ODDZIAŁU
 4. Jacek Gonet
 5. Marek Gonet
 6. Janusz Bończak
 7. Daniel Krężałek – SEKRETARZ
 8. Józef Skwara
 9. Andrzej Półchłopek
 10. Piotr Puchała
 11. Aleksander Sznajder
 12. Daniel Zawada
 13. Józef Gierlicki
 14. Stanisław Antas

KOMISJA REWIZYJNA:

 1.   Marian Sajnok przewodniczący
 2. Jolanta Wróblewska zastępca przewodniczącego
 3. Stanisław Kawula sekretarz
 4. Wiesław Myśliwiec
 5. Wiesław Liput

SĄD KOLEŻEŃSKI:

1. Aleksander Perec przewodniczący
2. Wacław Zaremba  członek
3. Zbigniew Bielec członek

 

KOMISJA ds. POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ

1. Marek Gonet przewodniczący
2. Józef Gierlicki członek
3. Andrzej Półchłopek członek

 

KOMISJA ds. ORGANIZACJI WYCIECZEK TECHNICZNYCH

1. Witold Smuga  przewodniczący
2. Daniel Zawada

 

ODDZIAŁOWA RADA NADZORCZA

1. Józef Skwara
2. Piotr Puchała
3. Janusz Bończak

 

KOMISJA ds. WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ, HISTORYCZNA I PROMOCJI

1. Jan Szewczyk
2. Aleksander Perec

3.Aleksander Sznajder

Lokalizacja

Kontakt